Web design by TC Pro Aluminium

Durata prelucrarii datelor

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada limitata de timp, intr-un loc sigur,  in conformitate cu conditiile si prevederile legale. Mai concret, datele dumneavoastra vor fi prelucrate atât timp cât durează colaborarea noastră profesională si/sau comerciala sau pana la expirarea termenelor legale de exercitare a intereselor noastre legitime decurgand dintr-o relatie contractuala (de exemplu expirarea termenelor de prescriptie a actiunilor in instanta), iar in cazul documentelor justificativ contabile care cuprind astfel de date pana la expirarea perioadei de pastrare a acestora impusa de legislatia aplicabila.   

 

 

 

Dorim sa va informam, de asemenea,  ca potrivit legii nr. 677/2001, aveti urmatoarele drepturi:

  1. dreptul la informare si de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal;

  2. dreptul la rectificarea datelor dumneavoastra;

  3. dreptul de a fi  uitat/dreptul la stergerea datelor;

  4. dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  5. dreptul la portabilitatea datelor;

  6. dreptul  de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra;

  7. dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau orice instante competente.

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti contacta societatea printr-o solicitare scrisa, datata si semnata, la sediul social al acesteia. Solicitarea dumneavoastra va fi analizata si vi se va raspunde in termen de 30 de zile da la data primirii acesteia, conform RGPD.

Drepturile clientului/reprezentantului clientului/reprezentantului furnizorului  in ceea ce priveste datele sale cu caractere personal

Scopul pentru care colectam si prelucram datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal care va sunt prelucrate

In calitate de client al TEHNIC CLIMA ALUMINIUM, sau in calitate de reprezentant al unui client sau furnizor al TEHNIC CLIMA ALUMINIUM compania prelucreaza si stocheaza urmatoarele date: numele si prenumele, adresa completa,  datele din actul  de identitate (CNP, serie si numar act identitate), adresa de e-mail si numarul de telefon.

Datele dumneavoastra pot fi prelucrate si de catre terti, cu respectarea intocmai a legislatiei:

  • furnizori de prestari servicii, precum furnizorii de servicii de contabilitate;

  • autoritatile statului precum ANAF sau alte institutii acreditate sa solicite/controleze documentele contabile ale societatii;

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de TEHNIC CLIMA ALUMINIUM in scopuri legate strict de de ofertarea, vanzarea sau achizitionarea elementelor de tamplarie PVC si aluminiu cu sau fara geam termopan, precum si a oricaror accesorii aferente acestora, sau a serviciilor conexe.

In cazul in  care societatea va avea nevoie sa prelucreze datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, vi se va transmite o notificare de informare separata, pentru a va permite sa va exprimati consimtamantul expres, in mod liber, iar prelucrarea in scopul transmis se va face doar cu acordul dumneavoastra.

Cui  dezvaluim datele cu caracter personal

In conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date(legea 677/2001) si regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date  si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul General UE privind protectia datelor sau RGPD), societatea TEHNIC CLIMA ALUMINIUM SRL avand CUI 36420900, J12/3075/2016, cu sediul social in Romania, municipiul  Cluj Napoca,  Calea Baciului nr. 179B, are obligatia sa prelucreze datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat in conditii de siguranta, cu buna credinta si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, exclusiv in realizarea scopurilor specificate.

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal în scopul derulării contractelor sau interacțiunilor comerciale de orice fel

TC PRO ALUMINIUM
TC PRO ALUMINIUM